Startpagina

Op deze site is allerlei informatie over het ontstaan van onze wijk te vinden.

In 2001 was het zover; de hoofdrijbaan van de Aartshertogenlaan tussen de Graafseweg en de Bruistensingel werd afgesloten voor alle verkeer. De structuurweg was aangelegd en alle verkeer kon via die weg naar Hintham maar vooral richting A2.

Voor de toenmalige bewoners van het nu afgesloten stuk was het een vreemde gewaarwording, gewend aan het geluid van een onafzienbare stoet auto’s ineens een stilte. En een vreemd beeld: een laan met statige platanen, een flink stuk asfalt zonder verkeer. Die stilte was voor een aantal bewoners reden uit te kijken naar een andere woning. Voor anderen juist een reden om te overwegen op deze wat vreemde plek een huis te kopen. Vreemde plek? Ja, hoe vaak kom je dat tegen: een door verkeer verlaten laan die ongebruikt blijft liggen?

Je zou verwachten dat een daadkrachtige gemeente al ruim voor het afsluiten van zo’n weg plannen klaar heeft liggen om een andere invulling aan zo’n bijzondere laan te geven. Al is het maar dat het asfalt weg wordt gehaald en er ruimte wordt gegeven aan het groen dat vastgelegd is in het bestemmingsplan voor dit gebied. Regeren is vooruitzien, maar hier is geen sprake van vooruitkijken. Vanuit de bewoners van het afgesloten stuk Aartshertogenlaan wordt de gemeente regelmatig bestookt met initiatieven.

Pas in 2015, op aandringen van bewoners, is er klein budget vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch beschikbaar om de inrichting van een gedeelte van de weg zo aan te passen dat we kunnen spreken van een Aartshertogenpark.

We zijn er nog niet, dit unieke park in ’s-Hertogenbosch verdiend meer positieve aandacht. Via onder andere deze website kunnen we daarvoor zorgen.